AJ U NÁS MOŽNOSŤ ODPOČTU ŠTÁTNEHO PRÍSPEVKU!

Program pre Vaše dietaťko

Naším zámerom je poskytnút a vytvoriť ideálne prostredie, v ktorom by sa mohlo dieťatko pohodlne a prirodzene učit dôvere a socializácii a to všetko jemu vlastným tempom.

Dieťa sa učí predovšetkým skrz hry a objavovanie. A to je to, čo hlavne ponúkame – vymýšľanie hier a rôznych situácii pomocou ktorých pomáhame dieťatku spoznávať a objavovať okolitý svet.

Počas dňa v našom centre sa maximálne zameriavame na to, aby sme pomohli dieťatku zorientovat a vysporiadať sa s rôznymi situáciami. Naším hlavným cielom je viesť dieťatko k tomu, aby si bolo vedomé vztahov, ktoré bezpodmienečne vedú k abstraktnému mysleniu.

Dôležitosť spoločenských kontaktov na ktoré dieťatko naráža a rieši počas dňa sú veľmi hodnotnými pre jeho výchovu a pomáhajú mu sa učit žiť vo svete medzi ľuďmi, v skupine ľudí.

Všetko vybavenie pre najmenších je pre ich vek adekvátne a ponúkajú dostatok slobody k objavovaniu a pohybu.

Ponúkame Vám

  • Celodennú opateru detí (jasličky) 
  • Opateru detí vo večerných hodinách a v noci 
  • Opateru počas víkendov, sviatkov, dovoleniek 
  • Opateru počas Vaších nákupov 
  • Pobytové opatrovanie (24 hod. denne) 
  • Možnosť zabezpečenia odvozu dieťatka 
  • Otvorené počas celého roka (okrem Vianoc)


Náš harmonogram

06:30 – 8:30 - schádzanie detí (jasle, jasličky, škôlka), voľná hra

08:30 – 09:15 - hygiena, raňajky

09:30 – 10:00 - učebné aktivity

10:00 – 11:30 - desiata, pobyt vonku

11:15 – 12:15 - hygiena, obed

12:30 – 14:30 - odpočinok

15:00 – 15:30 - hygiena, olovrant

15:30 – 18:00 - pobyt vonku, voľná hra, odchod detí domov

18:00 – 06:30 - individuálne stráženie detí formou au pair, v priestore zariadenia, musí sa hlásiť min. deň vopred – mimo paušálny poplatok.