Filozofia

Naše detské centrum (súkromné jasličky) vzniklo v roku 2003, kedy sme otvorili naše zariadenie. Nachádzame sa v tichom prostredí, obklopení prírodou, vo vilovej štvrti. Úzko spolupracujeme s rodičmi

Na dennej báze informujeme rodičov o aktivitách a napredovaní ich dieťatka.

Naša starostlivosť sa plne orientuje na potreby jednotlivého dieťatka (deti s malými telesnými hendikepmi a alergiami).

O našich kvalitách hovorí viac než sto detí, ktoré bezproblémovo prešli do škôlkarských zariadení, kde svojou šikovnosťou predbiehajú ostatných a referencie spokojných a hrdých rodičov: Našou najväčšou odmenou je úsmev dieťatka a rodičov, s ktorými sme v kontakte aj po odchode ratolestí. Nehovoriac o tom, že často sa staráme aj o mladších súrodencov.

Môžeme sa pochváliť nízkou chorobnosťou, čo je jedna z našich priorít.

Máme malý kolektív (12 detí) a všetky priestory sú pravideľne čistené a dezinfikované parným čističom a germicídnym žiaričom (UV lampou), ktoré sa používajú v zdravotníctve na sterilizáciu prostredia (lekárne, nemocnice, ambulancie…). Účinne ničia baktérie, plesne, kvasinky, mikroorganizmy a vytváraju vhodné prostredie aj pre mnohých alergikov.

Naším záujmom nie je len nakŕmiť, prebaliť a hrať sa s vaším dieťatkom počas vašej zaneprázdnenosti, ale aj naučiť ich postupne k:

  • samostatnosti (hygienické – zábavnou formou odvykanie od plienok, umývanie rúk pred jedlom a stravovacie návyky – naučiť dieťatko samostatne papať),
  • socializácii (bezproblémové začlenenie sa do kolektívu, slušné správanie v spoločnosti, medzi ostatnými deťmi, na život v meste – pomocou hier a rozprávok),
  • rozvíjaniu motoriky (telocvik, tanec, puzzle drevené skladačky, decké veľké stavebnice),
  • hudobnému sluchu (pomocou zvukových hračiek – Disney zvukové autá, Fisherprice zvukové hračky a iné),
  • podnecovanie fantázie (vymýšľanie rozprávok, hier a čítanie rozprávok – samozrejme s ohľadom na vek dieťatka),
  • komunikácii (správnej slovenčine, rozširovanie slovnej zásoby)
  • tolerancii (v našom kolektíve sa nachádzajú detí rôznych národností a rás)

 

persist transitioning out networks when a particular isn’t working for you these days mobile advertising companies gives programmers different clean elements, ones the App Wall surface is to be the very best a person

which tools does one pick millennial media the programmatic economy with realistic-time putting in a bid makes it possible for builders selling their top rated ad real estate market into the highest possible prospective buyer