Platobné a organizačné podmienky

 • Prihláška na stiahnutie pdf_icon
 • Platba sa uskutoční vždy VOPRED a to najneskôr do 15. dňa pred začiatkom nového mesiaca. 
 • Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom, alebo v hotovosti.
 • Mesačný poplatok je jednorázový a paušál sa platí podľa toho ako často bude Vaše dieťatko chodiť do centra (1, 2, 3, 4, 5…x do týždňa).
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa alebo náhleho ukončenia dochádzky sa Vám vráti len poplatok za stravu, zodpovedajúci počtu odhlásených dní v danom mesiaci. (ak do 8:00 ráno v daný deň neohlásite neprítomnosť dieťatka, nebude Vám poplatok vrátený a ten deň sa ráta ako normálny)
 • Poplatok za stravu pri celodennej dochádzke je 2.5 EUR/deň, pri poldennej dochádzke 2 EUR/deň. Deti, ktoré si nosia vlastnú stravu z domu, poplatok za stravu v centre neplatia.
 • Stravu nám dodáva firma I.E.G. – stravovacie služby
 • Hodiny strávené v našom centre mimo dohodnutej dochádzky alebo prevádzkových hodín budú Vašemu dieťatku účtované poplatkom 4 EUR za každú začatú hodinu.
 • Ak je dieťa z akéhokoľvek dôvodu neprítomné a neprítomnosť presahuje do nasledujúceho mesiaca, je NUTNÉ aby ste poplatok uhradili v určenom termíne – bod č. 1. Toto ustanovenie sa týka prípadov choroby, dovolenky, alebo iných dôvodov neprítomnosti. V prípade ak poplatok neuhradíte v stanovenom termíne, budeme to pokladať za ukončenie dochádzky a dieťa nebude prijaté do centra.
 • Pri dlhodobej absencii (viac ako 3 týždne, t.j. min. 16 pracovných dní v danom mesiaci) sa platí polovica z mesačného paušálu (udržiavací poplatok za rezerváciu miesta) a to min. 100 EUR.
 • Otváracia doba: pondelok – štvrtok od 06:30 do 18:00, piatok od 06:30 do 17:00.
 • Dieťa musí mať platné úrazové poistenie, ak ho nemá, je potrebné ho uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni.
 • Voľné miesto si možete rezervovať odovzdaním vyplnenej prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 100 EUR. Registračný poplatok Vám bude odrátaný z prvej platby.
 • Ceny sú stanovené po osobnej dohode.


often you’re interested in curriculum vitae or study pieces of paper writing service essay writing service ratings either you’re in need of resume or research papers writing service

proceed shifting out networks when a single is not helping you now days ad games mobile ad network has an considerable wide variety of tools and answers for advertising campaign and promotion and is among the top notch alternatives for app monetization