Vrabček
favicon.png

O nás

O nás

MG_6045.jpg

Ponúkame Vám

 • Celodennú opateru detí (jasličky) 
 • Opateru detí vo večerných hodinách a v noci 
 • Opateru počas víkendov, sviatkov, dovoleniek 
 • Opateru počas Vaších nákupov 
 • Pobytové opatrovanie (24 hod. denne) 
 • Možnosť zabezpečenia odvozu dieťatka 
 • Otvorené počas celého roka (okrem Vianoc)

Program pre Vaše dietaťko

Naším zámerom je poskytnút a vytvoriť ideálne prostredie, v ktorom by sa mohlo dieťatko pohodlne a prirodzene učit dôvere a socializácii a to všetko jemu vlastným tempom.

Dieťa sa učí predovšetkým skrz hry a objavovanie. A to je to, čo hlavne ponúkame – vymýšľanie hier a rôznych situácii pomocou ktorých pomáhame dieťatku spoznávať a objavovať okolitý svet.

Počas dňa v našom centre sa maximálne zameriavame na to, aby sme pomohli dieťatku zorientovat a vysporiadať sa s rôznymi situáciami. Naším hlavným cielom je viesť dieťatko k tomu, aby si bolo vedomé vztahov, ktoré bezpodmienečne vedú k abstraktnému mysleniu.

Dôležitosť spoločenských kontaktov na ktoré dieťatko naráža a rieši počas dňa sú veľmi hodnotnými pre jeho výchovu a pomáhajú mu sa učit žiť vo svete medzi ľuďmi, v skupine ľudí.

Všetko vybavenie pre najmenších je pre ich vek adekvátne a ponúkajú dostatok slobody k objavovaniu a pohybu.

Na dennej báze informujeme rodičov o aktivitách a napredovaní ich dieťatka.

Naša starostlivosť sa plne orientuje na potreby jednotlivého dieťatka.

O našich kvalitách hovorí viac než sto detí, ktoré bezproblémovo prešli do škôlkarských zariadení, kde svojou šikovnosťou predbiehajú ostatných a referencie spokojných a hrdých rodičov: Našou najväčšou odmenou je úsmev dieťatka a rodičov, s ktorými sme v kontakte aj po odchode ratolestí. Nehovoriac o tom, že často sa staráme aj o mladších súrodencov.

Môžeme sa pochváliť nízkou chorobnosťou, čo je jedna z našich priorít.

Máme malý kolektív (12 detí) a všetky priestory sú pravideľne čistené a dezinfikované parným čističom a germicídnym žiaričom (UV lampou), ktoré sa používajú v zdravotníctve na sterilizáciu prostredia (lekárne, nemocnice, ambulancie…). Účinne ničia baktérie, plesne, kvasinky, mikroorganizmy a vytváraju vhodné prostredie aj pre mnohých alergikov.

Aj u nás možnosť odpočtu štátneho príspevku

Naším záujmom nie je len nakŕmiť, prebaliť a hrať sa s vaším dieťatkom počas vašej zaneprázdnenosti, ale aj naučiť ich postupne k:

 • samostatnosti (hygienické – zábavnou formou odvykanie od plienok, umývanie rúk pred jedlom a stravovacie návyky – naučiť dieťatko samostatne papať),
 • socializácii (bezproblémové začlenenie sa do kolektívu, slušné správanie v spoločnosti, medzi ostatnými deťmi, na život v meste – pomocou hier a rozprávok),
 • rozvíjaniu motoriky (telocvik, tanec, puzzle drevené skladačky, decké veľké stavebnice),
 • hudobnému sluchu (pomocou zvukových hračiek – Disney zvukové autá, Fisherprice zvukové hračky a iné),
 • podnecovanie fantázie (vymýšľanie rozprávok, hier a čítanie rozprávok – samozrejme s ohľadom na vek dieťatka),
 • komunikácii (správnej slovenčine, rozširovanie slovnej zásoby)
 • tolerancii (v našom kolektíve sa nachádzajú detí rôznych národností a rás)