Vrabček

Škôlka

Od septembra sa stávame Montessori škôlkou!

  • Od septembra budeme otvárať 3 triedy celkom pre 30 detí
  • Prijímame deti od 3 do 6 rokov
  • Otváracie hodiny od 06:30 do 18:00 (po-št) a od 06:30 do 17:00 v piatok. Príchod je možný najneskôr o 08:30

Cena: 290€ mesačne

Ponúkame:

• priateľské a radostné prostredie
• rešpektujúci prístup k deťom
• učenie vlastným tempom
• nadšení a vnímaví učitelia
• originálne Montessori pomôcky
• útulný dom so záhradou
• chutné a zdravé jedlo
m1.jpg
skolka.png

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).

Vo veku 2 až 2,5 roka nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa. Vtedy je najvhodnejšie, aby dieťa začalo pracovať v pripravenom Montessori prostredí v materskej škole. Deti v ňom môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Už v predškolskom veku začínajú spontánne písať, čítať a počítať. Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať už v materskej škole prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu ale aj k sebe samému.

Marie Montessori svoju výučbu založila na tvrdení, že "Ľudská osobnosť, nie výchovná metóda sa musí brať do úvahy". Dieťa by malo byť rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Na učiteľa nenahliadajú ako na autoritu, ale ako na rovnocenného partnera, ktorého hlavnou úlohou je snaha vytvoriť vhodné prostredie pre učenie žiaka.